ساختمان مرکز

مرکز تخصصی خدمات حقوق و اخلاق پزشکی رویان

ارسال پیام

نشانی مرکز

نشانی : بلوار شهید قاسم سلیمانی، خیابان بنی هاشم، پس از میدان بنی هاشم، حافظ شرقی، کوچه رویان، پژوهشگاه رویان


تلفن: ۲۳۵۶۲۶۸۷ – ۲۲۳۳۹۹۲۹ (۰۲۱)


فاکس: ۲۲۳۰۶۴۸۱ (۰۲۱)


پست الکترونیک: law@royan.org