بارگذاری...

شرایط و قوانین :

  • ضروری است نوبت دهی اینترنتی صرفا با مشخضات و اطلاعات متقاضی انجام شود.
  • اطلاعات خواسته شده در بخش ثبت نام نظیر کدملی، شماره تلفن و … الزامی است و صرفا برای امنیت اطلاعات متقاضیان و امکان ارتباط حتمالی در آینده است.
  • امکان لغو نویت اخذ شده، فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد نوبت وجود دارد و در صورت ثبت نوبت و عدم حضور بیش از دو مرتبه، حساب کاربری شما مسدود خواهد شد.