a

لینک های مفید

a

مقالات

a

قوانین و دستورالعملها

a

مرکز تخصصی خدمات حقوق و اخلاق پزشکی رویان

این مرکز دارای اعضایی از تخصص های مختلف مانند اخلاق پزشکی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، فقه پزشکی و افرادی دارای تخصص های مختلف پزشکی و پیرا پزشکی می باشد

تدوین پیش‌نویس قانون

Royan Law

دفاع از پزشکان و مراکز درمانی

Royan Law

داوری سازمانی و علمی

Royan Law

تنظیم قراردادهای پزشکی

Royan Law
a

معرفی یک سری از خدمات یا امکانات ویژه

متن معرفی یک سری از خدمات یا امکانات ویژه، متن معرفی یک سری از خدمات یا امکانات ویژه، متن معرفی یک سری از خدمات یا امکانات ویژه

a

معرفی یک سری از خدمات یا امکانات ویژه

متن معرفی یک سری از خدمات یا امکانات ویژه، متن معرفی یک سری از خدمات یا امکانات ویژه، متن معرفی یک سری از خدمات یا امکانات ویژه

مرکز مشاوره تخصصی اخلاق و حقوق پزشکی، با هدف ارائه خدمت به دست اندرکاران سلامت و درمان کشور